x
Svenska Folkbibeln 2014

Den gode herden


23 1 En psalm av David.

Herren är min herde,
 mig ska inget fattas.

2 Han låter mig vila på gröna ängar,
 han för mig till vatten
 där jag finner ro.
 3 Han ger liv åt min själ,
 han leder mig på rätta vägar
 för sitt namns skull.

4 Även om jag vandrar
 i dödsskuggans dal
 fruktar jag inget ont,
 för du är med mig.
 Din käpp och stav ,
 de tröstar mig.
 5 Du dukar för mig ett bord
 i mina fienders åsyn,
 du smörjer mitt huvud med olja 
 och låter min bägare flöda över.
 6 Ja, godhet och nåd ska följa mig
 i alla mina livsdagar,
 och jag ska bo i Herrens hus
 för alltid.

23:3
ger liv åt 
Annan översättning (så Septuaginta): "återför", "omvänder"
23:4
käpp och stav 
Den kraftigare käppen var ett skydd mot vilda djur, staven ett stöd på vandringen
23:5
smörjer mitt huvud med olja 
Hedersbetygelse som visas en välkommen gäst (jfr Luk 7:46)
23:6
bo i 
Annan översättning: "återvända till"